Home / Blog / content : 4 fundamentele stappen van conversie optimalisatie

De 4 fundamentele stappen van conversie optimalisatie

Een normaal E-commerce bedrijf weet ongeveer 3% van de bezoekers aan te zetten tot een bepaalde actie. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de bezoeker zijn gegevens achterlaat of daadwerkelijk overgaat tot een aankoop. Er zijn maar weinig websites die tot een percentage tussen de 10 en 18% komen. In dit artikel komen 4 stappen aanbod om tot conversie optimalisatie te komen.

De trieste waarheid van een website die tot een conversie van 15% komt is dat 85% van de bezoekers de website verlaat zonder dat een bepaald doel is bereikt. Hoe er ook naar wordt gekeken, we kunnen het erover eens zijn dat er enorme kansen zijn, maar het is ook moeilijk om deze kansen aan te pakken.

Het probleem met conversie optimalisatie

De meeste bedrijven beginnen enthousiast aan het optimaliseren van de conversie. Als er wordt gekeken naar de aanpak van verschillende teams, zien we overeenkomsten. Ze nemen verschillende pagina’s van de website en voeren hier testen op uit. Sommige testen leveren resultaten op; andere niet. Na een tijdje zijn intern de ideeën op en is het enthousiasme drastisch verminderd.

Het gedrag van de bezoekers van de website is niet hetzelfde. Men gaat op verschillende manieren door uw website heen. Meestal gaat men willekeurig, althans zo lijkt het, door een website heen.

Wat betekent dit?

De juiste aanpak om de conversie te verhogen moet systematisch zijn, omdat dit irrationeel en willekeurig menselijk gedrag aanpakt.

Dus, hoe doe je dit?

4 stappen om de conversie te verdubbelen

Deze aanpak werkt voor de meeste online bedrijven.

1. Karakterisering van een bepaald type gebruiker (persona)

Door een goed beeld te hebben van de bezoekers van de website kan men het design en de layout van de pagina aanpassen op de klant. De doelgroep wordt vaak te algemeen en abstract omschreven. De klant krijgt op deze manier een persoonlijke ervaring.

Hoe komt men tot de karakterisering?

 • Marktonderzoek
 • Demografische studies
 • Gebruikers studies
 • Bestaande klantenonderzoeken
 • Concurrentieonderzoek

Men raadt aan om vier tot zeven persona’s te typeren per website of bedrijf.

2. Voeg traffic sources toe

De manier waarop de persona’s uw ontwerp en bezoekersstromen beïnvloeden is hieronder te lezen.

Het begint met het kijken naar analytische data. Kijk over een periode van 6-12 maanden naar de top van de traffic source/mediums. Start met de top tien traffic sources en maak een matrix waarin de landing page/traffic source/persona’s te vinden zijn.

Vervolgens wordt de matrix geanalyseerd waarbij wordt gekeken naar welke persona via welke traffic source op een bepaald landing page komt. Voor elke persona zullen 8 vragen moeten worden beantwoord. De persona vragen:

 • Welke informatie moet persona ‘x’ zien om door te klikken naar de volgende pagina?
 • Wat is het belangrijkste dat wordt bekeken op de pagina?
 • Welke tekst is er nodig?
 • Welke trigger woorden zijn belangrijk om te gebruiken?
 • Welke woorden dient men te vermijden?
 • Welke soort koptekst dient gebruikt te worden om persona ‘x’ op de website te houden?
 • Welke afbeeldingen dienen gebruikt te worden om de aandacht te blijven trekken?
 • Welke onderdelen op de pagina kunnen tot afleiding zorgen?

Als er voor de verschillende karakters antwoord is gegeven op de bovenstaande vragen, zijn er verschillende antwoorden en acties waar mee aan de slag kan worden gegaan. De uitdaging zit hem in het combineren van de antwoorden om uiteindelijk tot een landing page te komen die doet aan de ‘criteria’ van de verschillende persona’s. Dit is een flinke uitdaging.

3. Aankoopfasen

Niet elke bezoeker van de website gaat tot koop over. Bezoekers komen in verschillende fasen van de koop naar uw website toe. Slecht 15-20% zit in de actiefase. De opeenvolgende fasen van de koper bestaan uit:

 • Bekendheid met het product
 • Onderzoeksfase
 • Evalueren van alternatieven
 • Actiefase
 • Fase na de actie

aankoopfasen van een consument voor conversie optimalisatie

Hoe vertalen we dit naar bruikbare items op de website?

Nu wordt er gekeken hoe de persona op de juiste pagina terecht komt die aansluit bij de aankoopfase waarin hij/zij zich bevindt. Hieruit volgen verschillende scenario’s behorende bij de betreffende aankoopfase.

De volgende stap is om de vragen van stap 2 opnieuw te beantwoorden, maar nu met een extra deel in de matrix namelijk de aankoopfase waarin de bezoeker zich bevindt.

4. Test de verschillende scenario’s

Ten eerste is het belangrijk om te zeggen dat er niet zomaar veranderingen worden aangebracht aan de website. Dit dient eerst getest te worden.

Er zijn 5 tips die altijd in gedachte dienen te zijn bij het testen van veranderingen.

 • ‘ Geen grote en complexe tests’
 • Het gaat niet om de hoeveelheid tests die je doet, maar om de juiste tests die erachter komen hoe de gebruiker handelt. Hoe kleiner je de tests maakt, hoe groter de kans dat je een specifieker in beeld hebt wat de veranderingen zijn van een bepaalde aanpassing.
 • ‘Nooit testen zonder hypothese’
 • Een test zonder een hypothese is een gok.
 • ‘ Verminderen van vervuilde data’ Laat de testen niet te kort en niet te lang lopen. Ga ongeveer uit van een minimum van 7 dagen en een maximum van 4 weken. Te korte tijd leidt tot geen constante data.
 • ‘Zoek niet naar de snelle oplossing’ Conversie optimalisatie gaat over het begrijpen van het gedrag van de consument en dit toe te passen op het design, tekst en opbouw van de website. Het is een lange weg die afgelegd moet worden om tot een hogere conversie te komen. Een snelle oplossing is er niet bij.
 • ‘Ga niet testen zonder inzicht van marketing’ Marketinginzichten helpen het analyseren van de uitkomsten van de tests. De echte kracht van de tests is uit de resultaten te leiden.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van Ecommerce en Online Lead Generatie? Schrijf je nu in!
Copyright © 2019   |   Top