Home / 2013 / januari

[post_view]Wanneer je als webdesigner voor het eerst in contact komt met een opdrachtgever in een kennismakingsgesprek worden doorgaans de wensen van de opdrachtgever besproken en de webdesigner verzamelt vervolgens alle nodige informatie om aan de slag te kunnen. Dit resulteert in een vertaling van de wensen van de opdrachtgever naar een functionele website. In een […]

[post_view] In dit tweede deel staan we stil bij het definiëren van de strategie. Dit is de eerste stap en de meest essentiële waarmee je doelstellingen gerealiseerd worden. De missie (waar staan we voor?), doelstellingen (wat willen we bereiken?) en succesfactoren (welke factoren kunnen / moeten we beïnvloeden) vormen het framework van de internet strategie. […]

Copyright © 2019   |   Top